Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων «για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Ο Λάκης Βασιλειάδης τόνισε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τρεις κατευθύνσεις: τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την αύξηση της διαφάνειας, των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην ανάγκη επίσπευση του χρονοδιαγράμματος των έργων υποδομής, από το οποίο θα ωφεληθούν περιοχές όπως η Πέλλα, ενώ αναφέρθηκε και στην παρέμβαση του Υπουργού για τη δημοσίευση των προκηρύξεων στον επαρχιακό τύπο.

 

Το βίντεο της ομιλίας είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο https://youtu.be/Vqarbqn6HJ0

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Σχέδιο Νόμου για το οποίο συζητάμε σήμερα εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει το υφιστάμενο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο του Νόμου 4412 του 2016 έχει επανειλημμένως αποδειχθεί βραδυκίνητο, ανεπαρκές και αντιπαραγωγικό, ενώ η αποτυχία του είναι εμφανής και από τις πάνω από 380 τροποποιήσεις από την υιοθέτησή του. Μεγάλοι χρόνοι υλοποίησης, μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες, χαμηλή ποιότητα προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και έργων, είναι μερικές από τις επιπτώσεις του Νόμου που ισχύει από τον Αύγουστο του 2016. Η ριζική αναμόρφωση του πλαισίου αυτού, με αναπτυξιακή κατεύθυνση, αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα αυτή η δέσμευση γίνεται πραγματικότητα.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχει κατά την άποψή μου τρεις στόχους: Τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την αύξηση της διαφάνειας, των δημοσίων συμβάσεων, ιδιαίτερα αναφορικά με τα δημόσια έργα. Παρότι αισίως μπήκαμε στην 3η δεκαετία του 21ου αιώνα, περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπως η Πέλλα από την οποία προέρχομαι, υστερούν σημαντικά σε υποδομές. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που δημιουργούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, η ανάγκη για ευελιξία και απλοποίηση του πλαισίου δημόσιων συμβάσεων είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη υλοποίηση των τρεχουσών αναγκών.

Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε να αναφερθώ σε μερικά επιμέρους σημεία.

Κεντρική φιλοσοφία του Σχεδίου Νόμου είναι η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων που προανέφερα. Αναβαθμίζεται η παροχή υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ επεκτείνεται η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς. Επιπλέον διευκολύνεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κάτι το οποίο αναμένουμε να επεκταθεί και ευρύτερα, κ. Υπουργέ. Περαιτέρω μείωση περιττής γραφειοκρατίας επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των συμβάσεων ήσσονος αξίας, για αναθέσεις εκτιμώμενης αξίας έως 2.500€.

Αναφορικά με τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των παραδοτέων, αποτελεί καινοτομία του νομοσχεδίου η δυνατότητα επίβλεψης των έργων από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα. Αποδεσμεύεται έτσι ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου, ενώ η επίβλεψη αποκτά ουσιαστικό χαρακτήρα. Γιατί ας μην γελιόμαστε, ένας απομακρυσμένος ορεινός Δήμος ή ένας νησιωτικός Δήμος δεν έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής επίβλεψης, με το περιορισμένο δυναμικό των τεχνικών υπηρεσιών τους. Επιπροσθέτως, το σύστημα παρακολούθησης των έργων μετατρέπεται από ελεγκτικό σε δηλωτικό, και την ίδια στιγμή το πλαίσιο για τον ανάδοχο αυστηροποιείται.

Ενισχύεται και το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή, το οποίο επιτρέπει την έναρξη και συνεπώς την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων με την παράλληλη εκπόνηση των μελετών. Δεν είναι κάτι καινοφανές, υπάρχει η εμπειρία της αντίστοιχης πρακτικής στα έργα Σύμπραξης Ιδιωτικού-Δημοσίου Τομέα (τα ΣΔΙΤ). Αναβαθμίζεται έτσι η παρωχημένη έννοια της μελετητικής ωριμότητας, η οποία συχνά οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις έφερναν όμως και οι ατέρμονες δικαστικές εμπλοκές. Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου προβλέπεται όχι μόνο η μείωση των χρόνων επίλυσης διαφορών, αλλά εισάγεται και ο θεσμός της διαιτησίας και του εξωδικαστικού διακανονισμού, ώστε τα έργα να μη βαλτώνουν. Θέλω να τονίσω ότι όλες οι παρεμβάσεις που ανέφερα ενισχύουν και τη διαφάνεια, που τόσο ανάγκη έχει το σύστημα δημόσιων συμβάσεων.

Πριν κλείσω την παρέμβασή μου κ. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια ακόμα θέματα που ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο αυτό.

Αναφορικά με τις προμήθειες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, ξεχωρίζω τη διάταξη για τις συμβάσεις Εν Συνεχεία Υποστήριξης στρατιωτικού εξοπλισμού, αλλά και τη φιλοσοφία που διέπει το νομοθέτημα ως προς τη μακροχρόνια υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων (προγραμματισμός-σύναψη-εκτέλεση) και την ανάγκη κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης. Αναφέρθηκε και ο κ. Υπουργός στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, αλλά και βουλευτές, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθιστώντας το πιο λειτουργικό.

Ενισχύεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στα κτήρια που στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, ένα θέμα για το οποίο τοποθετηθήκαμε εκτενώς σε προηγούμενη συζήτηση για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας.

Θεσμοθετείται η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών, με αναβαθμισμένο και πάλι ρόλο του ΤΕΕ.

Για τις περιοχές Natura, παρά την έντονη κριτική που ακούσαμε από μέρος της αντιπολίτευσης, οι διατάξεις του νομοσχεδίου επιτρέπουν μια αναγκαία ευελιξία εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Κανείς δεν επιθυμεί το αντίθετο. Όμως, όπως είπατε κ. Υπουργέ οι περιοχές Natura καταλαμβάνουν το 30% της Επικράτειας. Δεν μπορεί λοιπόν να εμποδίζεται επ’ αόριστο η οποιαδήποτε ήπια παρέμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σας διαβεβαιώνω ότι στην Πέλλα υπάρχει πρόβλημα με ζήτημα αυτό.

Τέλος, εκτιμώ ιδιαίτερα κ. Υπουργέ την παρέμβασή σας αναφορικά με το θέμα της δημοσίευσης των προκηρύξεων στον επαρχιακό τύπο. Είναι κάτι που θέσαμε αρκετοί συνάδελφοι και νομίζω τα αντανακλαστικά σας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα γρήγορα. Δώσατε μία προσωρινή λύση, δεδομένων των συνθηκών που βιώνουμε, θα πρέπει όμως να δούμε και μια μόνιμη ρύθμιση του ζητήματος, που δεν θα διακινδυνεύει την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών.

Εν κατακλείδι κ. Πρόεδρε, το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιορίζει τη συχνά αναποτελεσματική γραφειοκρατία που διέπει τα δημόσια έργα, και εισάγει ένα πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση ποιοτικότερων έργων, με μικρότερο χρόνο εκτέλεσης και διαφανείς διαδικασίες. Καλώ το Σώμα να υπερψηφίσει. Σας ευχαριστώ.»