Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης τοποθετήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Ο Λάκης Βασιλειάδης αναφέρθηκε στις καινοτόμες μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως υλοποιούν προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία. Ζήτησε εκ νέου τη δημιουργία δημόσιου Πρότυπου Σχολείου στην Πέλλα, ενώ αναφέρθηκε και στον εξορθολογισμό των δομών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ζητώντας ωστόσο να αναζητηθούν λύσεις χωρίς το κλείσιμο ιστορικών σχολών.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στην παρέμβασή μου καθώς τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και οι αξιότιμες και οι αξιότιμοι συνάδελφοι στην αρμόδια επιτροπή τις προηγούμενες ημέρες αναφέρθηκαν ενδελεχώς στις επιμέρους διατάξεις του Σχεδίου Νόμου για την Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μία ακόμα νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης της δέσμευσης της Νέας Δημοκρατίας για μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία, η οποία αποτέλεσε βασικό πυλώνα του προεκλογικού προγράμματος του κόμματος το 2019.

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου Νόμου είναι η δημιουργία ενός σχολείου που θα εξασφαλίζει στις μαθήτριες και τους μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους και παράλληλα η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας. Η κατεύθυνση που ακολουθεί το επισπεύδον Υπουργείο για το Νέο Σχολείο έχει ως προορισμό την αυτόνομη λειτουργική σχολική μονάδα, με ενισχυμένες δομές εκπαίδευσης, η οποία θα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικό δυναμικό το οποίο μέσα από έναν δίκαιο και διαφανή μηχανισμό αξιολόγησης θα βελτιώνεται και θα ενδυναμώνεται διαρκώς.

Όσον αφορά στην αυτονομία της σχολικής μονάδας, θεωρώ πως πρόκειται για ουσιαστική μεταρρύθμιση, μεγάλου αντίκτυπου, που θα βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα και θα έχει άμεσα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν το 2021 να πρέπει ο διευθυντής ενός σχολείου στους Προμάχους Αλμωπίας για παράδειγμα, να χρειάζεται έγκριση από μια υπηρεσία του Υπουργείου στην Αθήνα για την παραμικρή απόφαση αναφορικά με τη λειτουργία του σχολείου του.

Επιπλέον, το προτεινόμενο πλαίσιο λύνει τα χέρια των δασκάλων και των καθηγητών αναφορικά και με καθαυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν το διδασκόμενο σύγγραμμα με το «πολλαπλό βιβλίο», ή τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τους μαθητές τους. Ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο και ο θεσμός του εκπαιδευτικού, ο οποίος αποκτά πλέον ουσιαστικό ρόλο εντός της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος αυτός ενισχύεται περαιτέρω και με τη θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων ευθύνης, όπως οι μέντορες νέων εκπαιδευτικών ή οι υπεύθυνοι διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ.

Θεμελιώδη θέση στο παρόν Σχέδιο Νόμου κατέχει επίσης το πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μεταρρύθμιση την οποία αποζητά η κοινωνία εδώ και χρόνια και την οποία στηρίζει και το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Η αξιολόγηση που εισηγείται το Υπουργείο έχει καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην επιβράβευση των εκπαιδευτικών για το έργο τους και στον εντοπισμό αδύναμων σημείων όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ωφελούνται έτσι και οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι.

Ο τρίτος πυλώνας του Σχεδίου Νόμου αφορά στην ενίσχυση των δομών της εκπαίδευσης, οι οποίες θα συμβάλουν και στην αύξηση της αυτονομίας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυξάνονται οι αρμοδιότητες στους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του παιδαγωγικού έργου, που θα διευκολύνει τις έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, όπου και όποτε χρειαστεί. Εισάγονται καινοτόμες αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν, την καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, εργαστήρια δεξιοτήτων και δραστηριότητες στα Αγγλικά, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και νέα προγράμματα σπουδών.

Επίσης, με το 5ο Μέρος του Σχεδίου Νόμου το Υπουργείο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση την δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση. Δημιουργείται ειδική μεταδευτεροβάθμια δομή εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με στόχο την κατάρτιση ιερέων και την αναβάθμιση του κλήρου, ενώ πλέον κληρικοί θα μπορούν να μισθοδοτηθούν από το Δημόσιο μόνον εφόσον κατέχουν πτυχίο από Σχολή Μαθητείας Κληρικών ή από ΑΕΙ. Είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός και των δομών της τριτοβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ωστόσο θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις χωρίς το κλείσιμο ιστορικών σχολών, αλλά με την αξιοποίησή τους στην προαναφερθείσα προσπάθεια αναβάθμισης του κλήρου.

Θεσπίζονται 1100 επιπλέον οργανικές θέσεις για ψυχολόγους και για κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη βάση τους κοινωνικά προβλήματα που βλέπουμε να αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο. Για να υποστηριχτεί το Νέο Σχολείο προβλέπονται 11.700 νέοι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης, οι πρώτοι μετά από 12 χρόνια, οι οποίοι έρχονται να προστεθούν στους 4.500 διορισμούς που έγιναν πέρσι στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από 60 σε 112 για το 2021, την ίδρυση 6 Πρότυπων ΕΠΑΛ και το διαρκή ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών, των υπηρεσιών αλλά και των δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι και αυτό ένα ακόμα βήμα προς την εκπλήρωση της δέσμευσης που είχε θέσει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, για τουλάχιστον ένα δημόσιο Πρότυπο Σχολείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η υπόσχεση αυτή κυρία Υπουργέ πρέπει να τηρηθεί. Υπάρχουν ακόμα περιφερειακές ενότητες που δεν διαθέτουν πρότυπο σχολείο, όπως η Πέλλα, από την οποία προέρχομαι.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένως πει ότι η εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα. Αποτελεί βασική αρχή της Νέας Δημοκρατίας ότι οι ίσες ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η δημόσια δωρεάν παιδεία αποτελούν το καλύτερο και δικαιότερο μέσο για την κοινωνική κινητικότητα, που θα εξασφαλίσει στο μέλλον κοινωνική και οικονομική πρόοδο για τη χώρα, με κέντρο την καινοτομία. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν προϊόν εκτεταμένης έρευνας και μεθοδικής ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελληνικού σχολείου αλλά και των διεθνών τάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά μας από Σεπτέμβριο θα μπορούν να φοιτούν σε ένα σύγχρονο σχολείο, που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τους εξασφαλίζει τα εφόδια που θα χρειάζονται για την υπόλοιπη ζωή τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλώ το Σώμα να υπερψηφίσει.»