Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης ενημερώθηκε σήμερα από το γραφείο του Αν. Υπουργό Εσωτερικών ότι ο κ. Στέλιος Πέτσας υπέγραψε την Απόφαση

(ΑΔΑ: ΨΜ9Β46ΜΤΛ6-Ν1Β) με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση ΟΤΑ της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που από Θεομηνίες με συνολικό ποσό ύψους 8.710.000 €.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση το Υπουργείο Εσωτερικών ικανοποιεί με 100.000 € και το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Αλμωπίας για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές της 8ης Φεβρουαρίου 2022.

Ο Λάκης Βασιλειάδης είχε υποστηρίξει το αίτημα του Δήμου Αλμωπίας σε συναντήσεις του με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό υπεύθυνο για τον συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων, σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές κ. Χρ. Τριαντόπουλο, στις 8 Μαρτίου και τις 10 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα. Επιπλέον, ο Βουλευτής είχε καταθέσει στη Βουλή και την με ΑΠ.1646 Αναφορά, με τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.