Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης επισκέφτηκα τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής κ. Γ. Ζερβό, με τον οποίο και συζήτησαν σχετικά με το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (Νοσοκομειακές Μονάδες Γιαννιτσών & Έδεσσας). Η σχετική πρόταση, η οποία εντάχθηκε στις 12-11-2019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς από την πλευρά του ΓΝ Πέλλας το ένα υποέργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την τεχνική υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ. Ωστόσο ο αρχικός προϋπολογισμός ύψους 4,8εκατ. ευρώ δεν επαρκεί με δεδομένη την αύξηση των τιμών των υλικών λόγω της διεθνούς συγκυρίας, αλλά και των αποτελεσμάτων της επικαιροποιημένης προμελέτης.

Ο Λάκης Βασιλειάδης υποστήριξε στον κ. Ζερβό το αίτημα του ΓΝ Πέλλας για αύξηση της χρηματοδότησης κατά 1,9εκατ. ευρώ, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση, καθώς όλες οι υπόλοιπες ενέργειες έχουν γίνει και έχει εξασφαλιστεί και η συνεργασία με την ΚΤΥΠ. Ο κ. Ζερβός αναγνώρισε ότι το αίτημα του ΓΝ Πέλλας είναι λογικό και δικαιολογείται βάσει της διεθνούς αύξησης των τιμών. Όπως εξήγησε στον Βουλευτή, προκρίνεται η ένταξη της επιπλέον χρηματοδότησης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή της περιόδου 2021-2027» το οποίο σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες και να ακολουθήσει η θετική αξιολόγηση του αιτήματος του ΓΝ Πέλλας.