Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης πραγματοποίησε μαζί με τον Δήμαρχο Πέλλας κ. Σ. Φουντουκίδη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Ι. Βρούτση προκειμένου να προωθήσουν το τοπικό αίτημα για χρηματοδότηση της μελέτης για την κατασκευή ενός σύγχρονου δημοτικού κολυμβητηρίου στην πόλη των Γιαννιτσών. Σκοπός είναι εφόσον υπάρξει μελέτη, το έργο να αποκτήσει την ωριμότητα για να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο όταν αυτό προκύψει. Οι δύο άντρες μετέφεραν την ανάγκη δημιουργίας του έργου και το γεγονός πως θα αναβαθμίσει τις αθλητικές υποδομές της πόλης και του Δήμου Πέλλας γενικότερα. Από πλευράς του Δήμου θα κατατεθεί σχετικό αίτημα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ζητήθηκαν από το υπουργείο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας του Δημάρχου Πέλλας, Ο Βουλευτής και ο Δήμαρχος συναντήθηκαν και με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ταμείου Συνοχής κ. Γ. Ζερβό, όπου συζητήσαν για τρόπους με τους οποίους ο Δήμος θα μπορέσει να συμμετέχει σε μελλοντικές προσκλήσεις, ώστε να υλοποιηθεί αντίστοιχα ο κατάλληλος σχεδιασμός.

Επιπλέον, ο Λάκης Βασιλειάδης μαζί με τον Δήμαρχο συναντήθηκαν και με τον Επικεφαλής στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης κ. Ο. Καβαλάκη, όπου συζήτησαν για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που μπορούν να αξιοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Αναφέρθηκαν επίσης σε έργα που έχουν εγκριθεί αλλά εντοπίζονται προβλήματα στην υλοποίησή τους με στόχο την εξεύρεση τρόπων για να προχωρήσουν. Συμφωνήσανε, τέλος, με τους παραπάνω αρμόδιους να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ όλων των μερών προκειμένου να αξιοποιηθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι συμμετοχής του Δήμου σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Μετά τη συνάντηση ο Βουλευτής δήλωσε:

«Η τοπική ανάπτυξη αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα τόσο για την εθνική πολιτική όσο και για την περιοχή μας. Πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επιδίωξή μου είναι να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε όλους τους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε την τοπική μας κοινότητα».